Orders

CinematicVR / Orders
21.02.2018

Zamówienie nr 2 - Wynajem lokalu (ZAKOŃCZONE)

Wynajem pomieszczenia biurowego na 15 miesięcy w Rzeszowie o łącznej powierzchni min. 45m2 zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w punkcie 4 Zapytania ofertowego nr 2/POPW.01.01.02-18-0032/17.

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nazwa: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie
Adres: Ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów
Data wpłynięcia: 01.03.2018

14.12.2017

Zamówienie nr 1 - Infrastruktura IT (ZAKOŃCZONE)

Część A) zakup i dostawa 2 szt. mobilnych urządzeń komputerowych typu laptop oraz 2 sztuk stacjonarnych stacji roboczych PC, złożonych z kompatybilnych ze sobą podzespołów, kompletnych i gotowych do użytkowania; 4 szt. monitorów, 4 szt. myszy komputerowych, 2 szt. klawiatur komputerowych, zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
Część B) zakup i dostawa 4 sztuk mobilnych telefonów typu smartfon oraz zakup 4 sztuk gogli VR zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte - Brak ofert