Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. Warsztaty VR dla nauczycieli

Warsztaty VR dla nauczycieli

Na zaproszenie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przygotowaliśmy warsztaty VR w ramach dorocznego szkolenia dla Liderów Filmoteki Szkolnej, nauczycieli popularyzujących edukację filmową. Zapoznaliśmy nauczycieli z edukacyjnymi możliwościami technologii wirtualnej rzeczywistości. Dyskutowaliśmy o szansach wykorzystania VR w warunkach szkolnych jak i podczas kursów prowadzonych zdalnie.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Poruszyliśmy kwestię VR jako narzędzia empatii, jego właściwości immersyjnych i przełożeniu emocji, jakich doświadcza użytkownik VR na wyniki w nauce. W części warsztatowej zrealizowaliśmy za pomocą kamery materiał VR180, który później został zmontowany i zaprezentowany uczestnikom. Nauczyciele mieli również okazję przetestować technologię na własnej skórze i zapoznać się z rozmaitymi aplikacjami VR.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny