,

Mała Litwa AR

Projekt:

Aplikacja AR „Mała Litwa” – interaktywne zwiedzanie dawnej zabudowy regionu

Klient:

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

Technologia:

Aplikacja AR

Dystrybucja:

App Store / Google Play

Aplikacja AR w Muzeum

Aplikacja AR zabiera użytownika w interaktywną podróż śladami dawnej zabudowy regionu Małej Litwy. To historyczny region dawnych ziem pruskich zamieszkały przez ludność litewskojęzyczną, położony w północno-wschodniej części Prus. W ramach projektu odwzorowaliśmy cyfrowo 4 obiekty znajdujące się w przeszłości na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku.

Wirtualne zwiedzanie dawnych zabytków regionu

Na terenie Muzeum rozmieszczono QR kody. Po zeskanowaniu każdego z nich można obejrzeć modele 3D nieistniejących budynków – fragmenty zabudowy Zagrody z Pempen czy chałupy rybackiej z Gilge. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości możemy zajrzec w każdy zakamarek obiektów, zobaczyć dawne wyposażenie gospodarstwa i wyobrazić sobie, jak wyglądało codzienne życie dawnych mieszkańców regionu.

Aplikację można pobrać ze stron App Store / Google Play.