Szlak Architektury Drewnianej VR

Projekt:

"Karpacki Szlak Architektury Drewnianej" - filmy VR

Klient:

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Technologia:

Film 360

Dystrybucja:

YouTube / gogle VR

 

Szlak Architektury Drewnianej VR

Zrealizowaliśmy cykl filmów w technologii wirtualnej rzeczywistości prezentujących Szlak Architektury Drewnianej. Powstały filmy 360 z czterech obiektów zlokalizowanych w Bieszczadach i na Roztoczu.

  • Greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Mikołaja w Rzepedzi

  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej

  • Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Kowalówce

  • Dawny rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu

Wirtualne zwiedzanie cerkwi w Bieszczadach i na Roztoczu

Filmy są dostępne w polskiej, angielskiej i ukraińskiej wersji językowej i będą dystrybuowane w serwisie Youtube. Projekt powstaje w ramach realizacji mikroprojektu pn. ”Karpacki Szlak Architektury Drewnianej - wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego.” (PLBU.01.01.00-UA-0845/19-00). Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.