EJTN VR Wokrshop
, ,

Szkolenie VR dla prawników z EJTN

EJTN VR Wokrshop
Prezentacja interaktywnych projektów VR grup warsztatowych.

Za nami kolejne międzynarodowe warsztaty i kolejne szkolenie VR dla prawników! Nasz Interaktywny System Szkoleniowy VR (ISSVR) wykorzystaliśmy podczas szkolenia dla prawników w Pirnie, w Niemczech. Do realizacji warsztatów zaprosiła nas Europejskia Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, czyli European Judicial Training Network (EJTN).

Praca w grupach nad interaktywnymi scenariuszami.
Testowanie projektów VR na goglach.
EJTN VR Wokrshop
Testowanie interaktywnych projektów VR w aplikacji PC.

Kolejne szkolenie VR dla prawników

Szkolenie przebiegło w sprawdzonej, 3-dniowej formule. Podczas pierwszego dnia zapoznaliśmy uczestników z technologią VR i jej zastosowaniem w szkoleniach. Zaprezentowaliśmy przykłady, omówiliśmy również dostępne formy szkoleń i gogle VR. Nie zabrakło prezentacji gogli Apple Vision Pro! Uczestnicy dowiedzieli się jak tworzyć interaktywne scenariusze na potrzeby decyzyjnych filmów szkoleniowych VR. Nauczyliśmy ich również pracy z ISSVR.

Kadr z wyprodukowanego przez uczestników szkolenia VR.

Produkcja filmów VR

Drugiego dnia, dwie grupy warsztatowe doszlifowały swoje projekty i rozpoczęliśmy zdjęcia VR w sali sądu w Pirnie. Obydwa szkolenia stworzone przez uczestników dotyczyły trudnych sytuacji na sali sądowej i przeznaczone były dla sędziów. Pierwsza grupa stworzyła scenariusz, w którym świadek celowo utrudnia pracę sądu. Drugie szkolenie dotyczyło świadka z problemami ze słuchem, który nie poinformował o swojej niepełnosprawności sędziego. Po nagraniach rozpoczęliśmy postprodukcję i tworzenie interaktywnych szkoleń VR przy pomocy ISSVR.

Interaktywne Szkolenie VR w edytorze ISSVR.
Praca nad scenariuszem VR.
EJTN VR Wokrshop
Praca nad scenariuszem VR.

Tworzenie interaktywnego szkolenia

Ostatniego dnia, gotowe szkolenia zostały zaprezentowane zarówno na goglach VR, jak i w naszej aplikacji PC. W 3 dni uczestnicy z Hiszpanii, Łotwy, Francji, Czech, Rumunii, Bułgarii, Polski i Belgii opracowali 2 interaktywne scenariusze, nagrali filmy VR w sali sądowej, a także przy pomocy naszego ISSVR stworzyli 2 interaktywne szkolenia. Pośród uczestników warsztatów były osoby, które nie miały wcześniej styczności z technologią VR. Nikt z uczestników nie posiadał doświadczenia w produkcji filmowej, a tym bardziej w produkcji interaktywnych filmów VR.

Interaktywny System Szkoleniowy VR

Po raz kolejny udowodniliśmy więc, że dzięki wykorzystaniu ISSVR możemy tworzyć wysokiej jakości, zaawansowane, interaktywne treści szkoleniowe VR szybko i tanio. Mogą je produkować nawet osoby bez doświadczenia w produkcji treści VR, a także bez kompetencji programistycznych.

Szkolenia VR dla wymiaru sprawiedliwości to powoli robi się nasza specjalność 🙂 Jak zwykle otrzymaliśmy bardzo pozytywny feedback po warsztatach. Przekonaliśmy również do wykorzystania VR kilka niezdecydowanych osób. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z EJTN! Co ciekawe, w warsztatach w Pirnie wzięła udział równnież reprezentacja z polskiego KSSIP, która jak się okazuje przoduje na arenie europejskiej w wykorzystaniu nowych technologii w szkoleniach!