Kategoria: Portfolio


 • Film 360 dla magazynu VIVA

  Film 360 dla magazynu VIVA

  /

 • Aplikacja VR – Wirtualny Katalog Produktów PuppetsWar

  Aplikacja VR – Wirtualny Katalog Produktów PuppetsWar

  /

 • Film 360 dla Pałacu Domaniowskiego

  Film 360 dla Pałacu Domaniowskiego

  /

 • Film 360 dla Coca-Cola HSBC Polska

  Film 360 dla Coca-Cola HSBC Polska

  /

 • Fashion VR. Aplikacja Lookroom dla Annomalii

  Fashion VR. Aplikacja Lookroom dla Annomalii

  /

 • Film 360 „Bydgoszcz VR Dance Project”

  Film 360 „Bydgoszcz VR Dance Project”

  /

 • Film 360 dla MVG

  Film 360 dla MVG

  /

 • Edukacyjna Aplikacja VR – Wirtualne Muzeum

  Edukacyjna Aplikacja VR – Wirtualne Muzeum

  /

 • Film 360 dla aplikacji MyWayVR

  Film 360 dla aplikacji MyWayVR

  /