Kategoria: Warsztaty


  • Warsztaty VR Film Spring Open 2023

    Warsztaty VR Film Spring Open 2023

    /

  • Międzynarodowe warsztaty XR na EIT Summer School na Uniwersytecie Jagiellońskim

    Międzynarodowe warsztaty XR na EIT Summer School na Uniwersytecie Jagiellońskim

    /