Projekty UE

CinematicVR / Projekty UE

CinematicVR sp. z o.o. realizuje swoje projekty przy wsparciu funduszy europejskich

Obecnie realizowane projekty:

Program: 1.1.2 Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej

Tytuł: CinematicVR

Opis: Celem projektu jest stworzenie platformy e-commerce o nazwie LookRoom,

wykorzystującej technologię VR i AR do prezentacji produktów.

Koszt całkowity projektu: 1 095 246,00 PLN

Koszt dofinansowania: 799 935,00 PLN

27.12.2018

Zamówienie nr 5 – Organizacja wyjazdu na targi (ZAKOŃCZONE)

wyjazd na targi FashionTech & FashionSustain Berlin oraz MWC Barcelona

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nazwa: Biacomex S.A.

Adres: Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 07.01.2019 r.

20.11.2018

Zamówienie nr 4 – Studio Obrazowania (ZAKOŃCZONE)

Dostawa sprzętu fotograficznego i video w ramach zadania: Utworzenie studia obrazowania VR

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

24.10.2018

Zamówienie nr 3 – Platforma LookRoom (ZAKOŃCZONE)

Zakup i dostawa oprogramowania platformy LookRoom oraz integracja z mobilną aplikacją VR

Załączniki:

21.02.2018

Zamówienie nr 2 – Wynajem lokalu (ZAKOŃCZONE)

Wynajem pomieszczenia biurowego na 15 miesięcy w Rzeszowie o łącznej powierzchni min. 45m2 zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w punkcie 4 Zapytania ofertowego nr 2/POPW.01.01.02-18-0032/17.

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nazwa: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie
Adres: Ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów
Data wpłynięcia: 01.03.2018

14.12.2017

Zamówienie nr 1 – Infrastruktura IT (ZAKOŃCZONE)

Część A) zakup i dostawa 2 szt. mobilnych urządzeń komputerowych typu laptop oraz 2 sztuk stacjonarnych stacji roboczych PC, złożonych z kompatybilnych ze sobą podzespołów, kompletnych i gotowych do użytkowania; 4 szt. monitorów, 4 szt. myszy komputerowych, 2 szt. klawiatur komputerowych, zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
Część B) zakup i dostawa 4 sztuk mobilnych telefonów typu smartfon oraz zakup 4 sztuk gogli VR zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte – Brak ofert