Projekty UE

 

CinematicVR sp. z o.o. realizuje swoje projekty przy wsparciu funduszy europejskich

Zrealizowane projekty:

 

 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

 

Tytuł: Interaktywny system szkoleniowy oparty na technologii VR

Koszt całkowity projektu: 903 324,95 PLN

Koszt dofinansowania: 628 173,22 PLN

 

Opis: Celem prac badawczych prowadzonych w trakcie realizacji będzie opracowanie systemu szkoleniowego opartego o oprogramowanie łączące funkcjonalności takich elementów jak virtual reality, animacje 3D, voice recognition w jeden symultanicznie działający produkt. Interaktywność szkoleń polegać będzie na wielowątkowości, tj. możliwości wprowadzenia rozgałęzień scenariuszy szkoleń na dwa lub kilka potencjalnych wariantów możliwych do wyboru przez użytkownika. Scenariusze szkolenia będą opracowywane razem z klientem. Tworzone będą na bazie doświadczeń i prawdziwych sytuacji które zaistnieć mogą w rzeczywistości. System będzie opierał się o treści filmowe VR. Obraz zarejestrowany kamerą VR i odtworzony w goglach wirtualnej rzeczywistości użytkownik VR traktuje jako obraz POV (ang. point of view), czyli swój własny punkt widzenia.Rozpoznawanie mowy (ang. voice recognition) to technologia pozwalająca urządzeniu, w tym przypadku założonym na głowę goglom VR interpretować mowę ludzką w celu wywołania interakcji i rozpoznania słów kluczowych. Do poprawnego funkcjonowania tej technologii potrzebne jest połączenie z internetem. Analogicznie do głosowego sterowania smartfonem, w takim modelu interakcji z aplikacją, użytkownik musi wypowiedzieć komendę, którą przechwyci mikrofon urządzenia. Sygnał audio zostanie wtedy wysłany przez internet do usługi rozpoznawania głosu znajdującej się w chmurze. Usługa rozpozna komendę i zamieni ją na tekst, który prześle z powrotem do aplikacji. Aplikacja przeanalizuje tekst w poszukiwaniu słów kluczowych, które z kolei wywołają określone interakcje. Opracowany system Wnioskodawca planuje wprowadzić jako nową usługę swojego portfolio. Efektem projektu będzie niejako rdzeń całego systemu który następnie będzie przygotowywany oraz dopracowywany dla każdego z potencjalnych klientów, a wśród tych należy wymienić: – ośrodki naukowe, – klienci biznesowi (firmy szkoleniowe, banki, telemarketing, szkolenia dla sprzedawców, agencje PR, uczelnie, inni).

 

 

– Program: 1.1.2 Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej

 

Tytuł: CinematicVR

Koszt całkowity projektu: 1 095 246,00 PLN

Koszt dofinansowania: 799 935,00 PLN

 

Opis: Celem projektu jest stworzenie platformy e-commerce o nazwie LookRoom, wykorzystującej technologię VR i AR do prezentacji produktów.

Zamówienia

27.08.2019

Zamówienie nr 7 – Organizacja wyjazdu na targi Web Summit w Lizbonie (Zakończone)

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu na rzecz zamawiającego kompleksowej obsługi w zakresie organizacji wyjazdu na targi Web Summit, które odbędą się w Lizbonie w dniach od 4-7 listopada 2019 r.

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

DMC Continental Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice
REGON: 365828160

NIP: 5170377924

Data wpłynięcia oferty: 03.09.2019 r.
Cena: 15 042 zł netto

21.08.2019

Zamówienie nr 6 – Przygotowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej platformy LookRoom (Zakończone)

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja usługi polegającej na wykonaniu kampanii informacyjno-promocyjnej platformy LookRoom.

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

Blame US Iga Chojnicka,
ul. Zawiszy 12/79,
01-167 Warszawa,
REGON: 341603846
NIP: 5581832494

Data wpłynięcia oferty: 28.08.2019 r.
Łączna cena: 92 000 zł

27.12.2018

Zamówienie nr 5 – Organizacja wyjazdu na targi (ZAKOŃCZONE)

wyjazd na targi FashionTech & FashionSustain Berlin oraz MWC Barcelona

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nazwa: Biacomex S.A.

Adres: Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok

Data wpłynięcia oferty: 07.01.2019 r.

20.11.2018

Zamówienie nr 4 – Studio Obrazowania (ZAKOŃCZONE)

Dostawa sprzętu fotograficznego i video w ramach zadania: Utworzenie studia obrazowania VR

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

24.10.2018

Zamówienie nr 3 – Platforma LookRoom (ZAKOŃCZONE)

Zakup i dostawa oprogramowania platformy LookRoom oraz integracja z mobilną aplikacją VR

Załączniki:

21.02.2018

Zamówienie nr 2 – Wynajem lokalu (ZAKOŃCZONE)

Wynajem pomieszczenia biurowego na 15 miesięcy w Rzeszowie o łącznej powierzchni min. 45m2 zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w punkcie 4 Zapytania ofertowego nr 2/POPW.01.01.02-18-0032/17.

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:

Nazwa: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie
Adres: Ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów
Data wpłynięcia: 01.03.2018

14.12.2017

Zamówienie nr 1 – Infrastruktura IT (ZAKOŃCZONE)

Część A) zakup i dostawa 2 szt. mobilnych urządzeń komputerowych typu laptop oraz 2 sztuk stacjonarnych stacji roboczych PC, złożonych z kompatybilnych ze sobą podzespołów, kompletnych i gotowych do użytkowania; 4 szt. monitorów, 4 szt. myszy komputerowych, 2 szt. klawiatur komputerowych, zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
Część B) zakup i dostawa 4 sztuk mobilnych telefonów typu smartfon oraz zakup 4 sztuk gogli VR zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

Załączniki:

Informacje o wybranym wykonawcy:Nierozstrzygnięte – Brak ofert