Szkolenia VR. Stwórz z nami angażujące szkolenia

Szkolenia VR – do czego służą?

Szkolenia VR dla pracowników

Jednym z popularnych zastosowań technologii wirtualnej rzeczywistości są wirtualne szkolenia. Szkolenia VR to nowoczesne narzędzie, dzięki któremu można przekazywać fachową wiedzę w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Wirtualna rzeczywistość pozwala odtworzyć dowolną sytuację, z którą może zmierzyć się pracownik podczas codziennej pracy.

CinematicVR tworzy aplikacje szkoleniowe VR dla klientów biznesowych. Pomagamy stworzyć scenariusz interaktywnego szkolenia – od szkoleń twardych, instruktażowych, BHP, poprzez szkolenia miękkie nastawione na kontakt z klientem. Tworzymy również szkolenia VR wykorzystujące moduł rozpoznawania mowy. Takie narzędzie można wdrożyć w nauce języków obcych albo procesie rekrutacyjnym.

Główne zalety szkoleń VR

Realizm

VR to technologia immersyjna, tj. zanurzająca odbiorcę w wirtualnym świecie. Doskonale symuluje rzeczywistość, w tym trudne i niebezpieczne sytuacje. Szkolić możemy zarówno za pomocą filmów VR jak i interaktywnych aplikacji 3D.

Gamifikacja

Szkoleniowe aplikacje VR to symulatory – interaktywne gry. Użytkownik uczy się przez zabawę. VR wywołuje silne emocje (tzw. wow factor) a szkoleniowe aplikacje pozwalają na zdobywanie punktów, czy przyjacielską konkurencję, tzw. grywalizację.

Skuteczność

Użytkownik w goglach VR widzi tylko treść szkoleniową. Jest odcięty od tzw. dystraktorów. Większe zaangażowanie użytkownika, interaktywność i emocje przekładają się na szybsze zapamiętywanie wiedzy i dłuższą jej retencję.

Jak wygląda szkolenie VR?

Szkolenie wykorzystujące technologię wirtualnej rzeczywistości przenosi użytkownika do wykreowanej przestrzeni, np. wirtualnego miejsca pracy. Symulacja otacza użytkownika z każdej strony. Dzięki VR możemy odtworzyć procesy technologiczne i narzędzia którymi posługuje się pracownik, a także w realistyczny sposób zasymulować konsekwencje jego działań – zarówno pozytywne, jak również, a może przede wszystkim, te negatywne.

Po założeniu gogli VR użytkownik odcina się od bodźców zewnętrznych i skupia się w 100% na prezentowanej treści. W połączeniu z realizmem i interaktywnością korzystnie wpływa to na zaangażowanie uczestnika szkolenia. Rośnie również retencja przyswojonej wiedzy. Interaktywna i nowoczesna forma sprawia ponadto, że wirtualny trening jest dla użytkownika bardziej atrakcyjny od tradycyjnego szkolenia.

Nasze Aplikacje szkoleniowe VR

Stworzyliśmy między innymi szkoleniową aplikację VR dla Nadleśnictwa Oborniki w której użytkownik dowiaduje się jak bezpiecznie pracować z pilarką i harwesterem, aplikację edukacyjną i szkoleniową dla Fundacji Ewy Naworol która uczy zachowania w obecności agresywnego psa, szkoleniową aplikację VR dla Polskiej Policji poświęconą mikroekspresjom osób przesłuchiwanych oraz aplikację szkoleniową dla sieci sklepów Żabka. Na zlecenie firmy Avatarel wyprodukowaliśmy 7 aplikacji szkoleniowych VR i 45 szkoleniowych filmów VR180 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Stworzyliśmy również szkolenia VR w Leroy Merlin.

Wykorzystaj szkolenia VR

Jak wykorzystać VR w szkoleniach?

Wirtualna rzeczywistość jest z powodzeniem wykorzystywana zarówno w szkoleniach twardych – instruktażowych, związanych z przekazywaniem specjalistycznych umiejętności branżowych, jak i miękkich, nastawionych na komunikację interpersonalną, obsługę klienta czy rozwiązywanie konfliktów. Z podobnych rozwiązań korzystają największe światowe marki, m.in. Walmart, Boeing, UPS.

Nasza aplikacja szkoleniowa VR zapoznaje nowego franczyzobiorcę z systemem franczyzowym sieci sklepów Żabka, strukturą przykładowego sklepu, jak również poszczególnymi sekcjami sklepu. Dzięki VR możemy tworzyć niemal doskonałe symulacje 3D oraz realistyczne i angażujące szkoleniowe filmy 360 i VR180. Szkolenie przeciwpożarowe VR pozwoli z jednej strony bardzo realistycznie zobrazować zagrożenia i wywołać związane z nimi emocje, z drugiej w bezpieczny i powtarzalny sposób przećwiczyć odpowiednie procedury i utrwalić schematy reakcji.

Interaktywność i gamifikacja

Film prezentuje naszą aplikację VR dla Fundacji Ewy Naworol

Formuła aplikacji VR pozwala także na bieżąco śledzić postępy pracownika i oceniać podjęte przez niego podczas szkolenia decyzje. Udowodniono, że dzięki immersji, tj. zanurzeniu w wirtualnym świecie, realizmowi symulacji oraz braku tzw. dystraktorów, czyli czynników rozpraszających uwagę, szkolenia w wirtualnej rzeczywistości są wysoce skuteczne. Wprowadzenie do szkoleń elementów znanych z interaktywnych gier komputerowych to tzw. gamifikacja, czy grywalizacja. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej uczymy się przez zabawę. Ma to również zastosowanie w szkoleniach personelu.

Skontaktuj się z nami, aby stworzyć aplikację szkoleniową VR dopasowaną do Twoich potrzeb!

Autorski system szkoleniowy VR

Interaktywny System Szkoleniowy oparty na technologii VR

W naszej ofercie usług znajduje się również Interaktywny System Szkoleniowy (ISS) oparty na technologii VR. Usługa jest efektem prac badawczo-rozwojowych, jakie CinematicVR prowadziła od października 2019 roku do kwietnia 2020 roku. Projekt dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wykorzystaj ISS VR w swoim biznesie!

Głównym celem projektu było uzyskanie wiedzy niezbędnej dla rozwoju nowej koncepcji. Polega ona na tworzeniu interaktywnych szkoleń w VR z wykorzystaniem modułu rozpoznawania mowy użytkownika. System wykorzystuje interaktywne scenki filmowe w technologii VR, oparte na scenariuszach szkoleniowych. Usługa powstała przede wszystkim z myślą o szkoleniach miękkich oraz nauce języków. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii wirtualnej rzeczywistości i systemu rozpoznawania mowy system wiernie i w atrakcyjny sposób symuluje scenariusze, z jakimi użytkownik szkolenia spotyka się w codziennej pracy.

Dzięki wykorzystaniu systemu szkolenia mogą odbywać się efektywniej, oszczędniej i bezpieczniej. Treści VR potęgują immersję użytkownika i sprawiają, że jest on znacznie bardziej zaangażowany niż w przypadku tradycyjnych form szkolenia. Interaktywny System Szkoleniowy oparty na technologii VR zawiera także elementy gamifikacji i motywuje uczestników do osiągania lepszych wyników. Pozwala także na zdalną ewaluację, śledzenie postępów i wysyłanie informacji zwrotnych do użytkownika.

Partner merytoryczny: