,

Aplikacja AR „Warta Kongres brokerów 2019”

Projekt:

Warta Kongres Brokerów AR

Klient:

Agencja MovieBeats / Warta

Technologia:

Mobilna Aplikacja AR

Dystrybucja:

Aplikacja Mobilna Android i iOS

 

Aplikacja AR Warta Kongres Brokerów 2019

Na zlecenie studia MovieBeats stworzyliśmy aplikację mobilną z modułem AR dla firmy Warta. Aplikacja prezentowana była podczas XXII Kongresu Brokerów który organizowany był przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, który odbył się w maju 2019 roku.

Warta w rozszerzonej rzeczywistości

Moduł AR wyświetlał przygotowane przez MovieBeats filmy i animacje na specjalnie przygotowanych plakatach, pełniących funkcję markerów. Po wybraniu funkcji AR, aplikacja wyszukiwała określonych plakatów, rozmieszczonych na terenie eventu. Użytkownik kierował aparat telefonu na plakat który zamieniał się w ekran animacji. Po obejrzeniu wystarczającej liczby animacji, aplikacja generowała specjalny, unikalny kod, który upoważniał użytkownika do odebrania upominku.