, ,

Szkolenie VR dla nauczycieli

Projekt:

Szkolenie VR dla nauczycieli „Bądź bezpieczny w szkole, bądź bezpieczny w życiu”.

Klient:

STAWIL Sp. z o.o.

Dystrybucja:

YouTube / Gogle VR

Nauczycielka w goglach VR podczas konferencji wieńczącej projekt.

Szkolenie VR dla nauczycieli

Braliśmy udział w projekcie „Bądź bezpieczny w szkole – bądź bezpieczny w życiu”. Projekt został zrealizowany przez STAWIL Sp. z o.o. we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Rzeszowie i Szkołą Podstawową Nr 31 im. K. Pułaskiego w Rzeszowie. W oparciu o dwa scenariusze opracowane w ramach projektu stworzyliśmy szkolenie VR dla nauczycieli. Są to dwa filmy szkoleniowe w technologii VR180. Filmy można obejrzeć na YouTube w „2D”, jak również w sposób immersyjny, tj. przy pomocy gogli VR.

Filmy stanowią materiał uzupełniający do scenariuszy dla nauczycieli, a także przestawiają potencjalny przebieg rozmowy nauczyciela z rodzicem. W trakcie filmów, na planszach wyświetlane są możliwe odpowiedzi nauczyciela. Kolorem zielonym zaznaczono odpowiedź zalecaną. Pozostałe odpowiedzi, w tym te zaznaczone kolorem czerwonym to odpowiedzi, które mogą wywołać negatywne emocje u rodzica.

Interaktywny System Szkoleniowy VR

Scenariusz szkoleniowy projektu "Bądź bezpieczny w szkole, bądź bezpieczny w pracy" w edytorze ISS VR.
Scenariusz szkoleniowy projektu „Bądź bezpieczny w szkole, bądź bezpieczny w pracy” w edytorze ISS VR.
Kadr ze szkolenia w aplikacji VR.
Kadr ze szkolenia w aplikacji VR.
Kadr ze szkolenia w aplikacji VR z planszą z odpowiedziami.
Kadr ze szkolenia w aplikacji VR z planszą z odpowiedziami.

Wykorzystując nasz Interaktywny System Szkoleniowy stworzyliśmy również interaktywną wersję szkolenia VR dla nauczycieli. Podzieliliśmy materiał filmowy na segmenty i korzystając z naszego edytora stworzyliśmy aplikację szkoleniową.

Szkolenie polega na prowadzeniu dialogu z rodzicem (aktorem nagranym w technologii VR), a także na próbie rozwiązania problemów uczennicy. Użytkownik ogląda fragment filmu, w którym rodzic zadaje pytanie. Następnie wybiera odpowiednie kwestie dialogowe, które wyświetlane są na interaktywnych planszach. Każdy wybór wywołuje odpowiednią reakcję rodzica. Celem szkolenia jest poprowadzenie rozmowy w taki sposób, aby rozwiązać problem. Ważna jest deeskalacja konfliktu, a także wybieranie odpowiedzi, które przyczynią się do poprawy sytuacji córki rodzica w szkole. Za dobre odpowiedzi użytkownik otrzymuje punkty. Pod koniec szkolenia otrzymujemy raport, a nasze punkty wysłane do naszego systemu do wglądu dla administratora. W CinematicVR tworzymy zarówno szkoleniowe aplikacje VR na silniku 3D, jak np. projekt dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, jak również interaktywne filmy szkoleniwe VR. Więcej o naszych aplikacjach szkoleniowych przeczytasz tutaj.

Interaktywna wersja szkolenia, opracowana przy pomocy autorskiego Interaktywnego Systemu Szkoleniowego VR.

Konferencja „Praca z uczniem z trudnościami”

Uczestniczyliśmy w konferencji „Praca z uczeniem z trudnościami” upowszechniającej projekt „Bądź bezpieczny w szkole, bądź bezpieczny w życiu”, która odbyła się 16 listopada 2023 r. w Hotelu Prezydenckim Rzeszów. Podczas konferencji zaprezentowaliśmy interaktywną wersję szkolenia VR na goglach. Uczestnicy konferencji wysłuchali prezentacji Konrada Ziaja dotyczącej wykorzystania technologii VR w szkoleniach i edukacji. Następnie, biorący w konferencji udział nauczyciele i pedagodzy mieli okację przetestować szkolenie w goglach VR. Pozytywne komentarze usłyszeliśmy zarówno od osów, które miały już styczność z VR jak i tych, które korzystały z VR po raz pierwszy.

Nauczyciele i pedagodzy szkolący się w goglach VR podczas konferencji wieńczącej projekt.
Nauczyciele i pedagodzy szkolący się w goglach VR podczas konferencji wieńczącej projekt.

W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, nauczyciele oraz osoby związane z szeroko pojętą edukacją. Niesamowici prelegenci, którzy przygotowali wystąpienia podzielili się z Uczestnikami rezultatami Projektu oraz ciekawymi informacjami dot. metod pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Swoją obecnością zaszczycili nas wspaniali goście (przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych) tacy jak: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Krystyna Stachowska Wiceprezydent Rzeszowa – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Tomasz Czop – Dyrektor w Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Katarzyna Kuczmenda – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu w Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz pozostali szacowni goście, którym serdecznie dziękujemy za obecność.

Źródło: STAWIL Sp. z o.o.