Aplikacja AR “Warta Kongres brokerów 2019”

CinematicVR / Portfolio / Aplikacja AR “Warta Kongres brokerów 2019”
Aplikacja AR “Warta Kongres brokerów 2019”

Aplikacja AR Warta Kongres Brokerów 2019

Na zlecenie studia MovieBeats stworzyliśmy aplikację mobilną z modułem AR dla firmy Warta. Aplikacja prezentowana była podczas XXII Kongresu Brokerów który organizowany był przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, który odbył się w maju 2019 roku.

Moduł AR wyświetlał przygotowane przez MovieBeats filmy i animacje na specjalnie przygotowanych plakatach, pełniących funkcję markerów. Po wybraniu funkcji AR, aplikacja wyszukiwała określonych plakatów, rozmieszczonych na terenie eventu. Użytkownik kierował aparat telefonu na plakat który zamieniał się w ekran animacji. Po obejrzeniu wystarczającej liczby animacji, aplikacja generowała specjalny, unikalny kod, który upoważniał użytkownika do odebrania upominku.

Klient: Agencja MovieBeats / Warta
Technologia: Mobilna Aplikacja AR
Dystrybucja: Android i iOS