Szkolenia VR, Przemysł 4.0 VR

Przemysł 4.0 VR i AR – wdrażamy innowacje w biznesie

Przemysł 4.o VR i AR

Przemysł 4.0 VR nie jest już tylko domeną filmów science-fiction. Gogle VR można kupić w każdym sklepie z elektroniką konsumencką. Coraz częściej oprócz rozrywki wykorzystuje się ich zalety w biznesie. Zastosowania innowacyjnych rozwiązań opartych o VR może bowiem przynieść bardzo wymierne korzyści. W CinematicVR od lat wdrażamy rozwiązania oparte o technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w firmach naszych klientów

Czym jest Przemysł 4.0?

„Należy przez to rozumieć proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych.”

Źródło: PARP

Nie bez powodu zamieściliśmy definicję Przemysłu 4.0 ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP wprost zestawia Przemysł 4.0 VR i AR razem na stronie programu „Przemysł 4.0” jako technologie kwalifikując się do dofinansowania. Mowa oczywiście o pilotażowym programie, który promuje transformację w przemysłu w kierunku właśnie takich, innowacyjnych rozwiązań.

Szkolenia VR

Jedną z gałęzi przemysłu 4.0 są szkolenia VR, tj. aplikacje szkoleniowe wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Szerzej o samych szkoleniach vr piszemy na tej stronie. Ich zaletami są realizm i immersja (zanurzenie użytkownika w prezentowanej rzeczywistości) brak tzw. dystraktorów (użytkownik odcięty jest w goglach od zewnętrznych bodźców) oraz interaktywność. Szkolenia które wykorzystują VR są też skuteczniejsze. Udowodniono, że uczestnicy lepiej zapamiętują zdobytą dzięki VR wiedzę.

Rozpoczęliśmy również wdrażanie efektów prac badawczo-rozwojowych nad systemem szkoleniowym. Łączy on treści VR wyświetlane w aplikacji szkoleniowej na goglach VR z modułem pozwalającym na zarządzanie procesem szkolenia, użytkownikami, monitorowanie postępów oraz edycję samych szkoleń. System zawiera również moduł rozpoznawania mowy, który może być wykorzystany zarówno do nauki języków obcych, jak również do tworzenia szkoleń z kompetencji miękkich, takich jak np. obsługa klienta.

Innowacyjne rozwiązania AR

Technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR) również może mieć zastosowanie w Przemyśle 4.0. Podczas gdy VR symuluje sytuacje w miejscu pracy, AR wzbogaca miejsce pracy o dodatkowe informacje, wyświetlane np. na specjalnych okularach lub telefonie. Umożliwia to np. weryfikację podejmowanych działań z wirtualną check-listą a nawet wyświetlanie wskazówek dotyczących wykonania danej czynności krok po kroku. Dzięki AR możemy wyświetlać modele 3D komponentów maszyn lub produktów realistycznie zakotwiczone w otaczającej nas przestrzeni.