,

Szlak Architektury Drewnianej VR

Projekt:

„Karpacki Szlak Architektury Drewnianej” – filmy VR

Klient:

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Technologia:

Film 360

Dystrybucja:

YouTube / gogle VR

Szlak Architektury Drewnianej VR

Zrealizowaliśmy cykl filmów w technologii wirtualnej rzeczywistości prezentujących Szlak Architektury Drewnianej. Powstały filmy 360 z czterech obiektów zlokalizowanych w Bieszczadach i na Roztoczu.

Greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Mikołaja w Rzepedzi
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czarnej
Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Kowalówce
Dawny rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Objawienia Pańskiego w Łukawcu

Wirtualne zwiedzanie cerkwi w Bieszczadach i na Roztoczu

Filmy są dostępne w polskiej, angielskiej i ukraińskiej wersji językowej i będą dystrybuowane w serwisie Youtube. Projekt powstaje w ramach realizacji mikroprojektu pn. ”Karpacki Szlak Architektury Drewnianej – wspólne działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego.” (PLBU.01.01.00-UA-0845/19-00). Zadanie jest dofinansowane ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.